ERR muuseum

13. aprillil 1993 moodustati ühiskondlikel alustel tegutsev Eesti Televisiooni muuseum, mille juhtimine pandi ühiskondlikus korras tollasele programmi direktsiooni direktorile Voldemar Lindströmile. Muuseumi asjaajamist korraldas ETV arhivaar (otseste tööülesannete kõrvalt) Silvia Kuulpak. Vastavalt kehtivale korrale registreeriti ühiskondlikel alustel tegutsev muuseum ka kultuuriministeeriumis.

Alustati sihipärasemat kogumistööd ja museaalide süstematiseerimist ning arvelevõtmist.
13. jaanuril 1999 sai Voldemar Lindströmist muuseumi juhataja ja ta töötas sellel ametikohal kuni 2006. aastani.

Galeriid

Missioon

24.07.2012 14:17

Muuseumiöö 2012

24.07.2012 14:04

Tule külla!

ERR muuseum pakub oma külastajatele giidituuri ja telesaate tegemise programmi. Giidituur on põgus tutvustus tänasest telemajast ja soovi korral ka raadiomajast. Huvilised saavad ringi vaadata stuudiotes ja tutvuda teletehnika ajalooga peasaalis.Nukutoas on välja pandud mitmeid põlvkondi kasvatanud ja lõbustanud lastesaadete tegelased. Kui olete otsustanud, mida külaskäigult ootate, tehke palun oma valik.